Biljetter

Biljetter till sommarens evenemang ute nu

KÖP BILJETTER

  


Vid biljettfrågor vänligen kontakta Tickster: 
Tel. +46 (0)771 47 70 70 

BARN:
Barn 0-12 år går in gratis i sällskap med biljettinnehavare. 
Barn 13-17 år köper biljett till reducerat pris direkt via webben eller i biljettluckan.

REGNPOLICY:
Vid spel i mer än en sammanlagd timme, eller vid slutspelad match även om denna är kortare än en timme, under en och samma dag – eller session för dagar med dag – och kvällssession – återbetalas ej biljetter. Tävlingens referee avgör hur länge spelet har pågått.

Vid regnavbrott aviseras fortsatt spel via högtalarsystem vid Centercourten så snart som möjligt (som regel minst 15 min före spelstart). Vid regnavbrott gäller ej biljett för dagsession på kvällen för dagar med extra kvällssession. Biljetterna återbetalas i sin helhet minus serviceavgiften.

Krav på återbetalning meddelas genom att skicka in formulär och biljett(er) till arrangör eller lämnas i biljettkassorna på arenan. Formulär för återbetalning av biljetter återfinns på www.swedishopen.org eller vid biljettkassorna på arenan om återbetalningen är aktuell. Endast formulär som, tillsammans med bifogade originalbiljetter, kommit arrangören eller biljettkassorna tillhanda inom fyra veckor efter finaldagen samma år återbetalas. Biljetter som har erhållits ifrån sponsor till turneringen återbetalas ej.