Funktionärsbeskrivningar

Här ser du alla funktionärspositioner du kan söka. Läs alla beskrivningar och se vilken som passar bäst in på dig både när det gäller ålder och funktion. Den funktion du blir tilldelad blir självklart din huvuduppgift under veckan men du ska vara beredd på att ställa upp för dina kollegor under tävlingstiden och hjälpa till på andra positioner om det behövs. Detta gör att du får lära dig mer och får ett bredare perspektiv av evenemanget. Sammanhållningen blir bättre och du har större chans att träffa ännu fler vänner. Observera att du måste vara tillgänglig alla dagar under hela veckan.

Följande tjänster erbjuder vi: 

Ackreditering

Banledning

Banservice

Biljettförsäljning

Bollkalle

Chaufför

Courtesy desk

Entrévärd

Funktionärsaktiviteter/klädutdelning

Funktionärsserveringen

Information

Kids park

Läktarvärd

Playersvärd/värdinna

Pressassistent

Sekretariat

Servicegruppen

Tekniker

Värd/Värdinna