Funktionärer

TACK FÖR I ÅR!

Vi tackar alla fantastiska funktionärer för 2017 års turnering! Anmälan för nästa års turnering öppnar 20 februari 2018.
Har du frågor kring funktionärsskap kan du kontakta oss på info@swedishopen.org